Jak leczyć młodzież z uzależnienia?

Wiele osób nie wiem jak wygląda w naszym kraju leczenie uzależnień młodzieży. Tak naprawdę leczenie uzależnień młodzieży kształtuje się podobnie jak u osób dorosłych. Są dwie formy podstawowe leczenia. Pierwsza to terapia w ambulatoryjnych placówkach i są to tak zwane poradnie leczenia uzależnień dzieci oraz młodzieży. W takich miejscach jest prowadzona terapia indywidualna oraz grupowa. Do tego dochodzi także praca z rodziną. Druga forma to terapia w stacjonarnych placówkach, gdzie podczas terapii pacjent mieszka, jak i uczęszcza do szkoły.

W naszym kraju istnieją trzy kategorie oddziałów stacjonarnych leczenia uzależnień. Pierwsza kategoria to ośrodki stacjonarne dobrowolne całkowicie oraz otwarte. Warunkiem przyjęcia jest tutaj zgoda oraz akceptacja danej osoby pomimo braku pełnoletności. leczenie w ośrodkach tego typu odbywa się przy pomocy metod psychologicznych oraz terapeutycznej relacji, do czego trudno raczej kogokolwiek jest przymusić.

Druga kategoria to ośrodki pół-zamknięte. Pacjenci nie mogą ich opuszczać swobodnie. Prowadzi się w nich nie tylko terapię, ale także oddziaływania wychowawcze oraz resocjalizacyjne. Młodzież do nich trafia przede wszystkim pod wpływem nacisku ze strony rodziców, kuratora sądowego, szkoły, jak i także innych zewnętrznych czynników. Ostatnia (trzecia kategoria), to już ośrodki zamknięte. Jest to najbardziej rygorystyczny typ terapii, ale przynosi świetne efekty. Tak naprawdę tylko to powinno się dla nas liczyć.