Czym jest napęd wodorowy?

Napęd wodorowy to technologia stosowana w samochodach. Wodór łączy się z powietrzem tworząc wodę, która jest wydalana z samochodu i odprowadza ciepło powstałe podczas spalania.

Jest to wytwarzanie ciągu za pomocą zużycia wodoru i jego reakcji z tlenem w komorze spalania. Pojazdy napędzane wodorem są wykorzystywane od 1925 roku. Najczęstszym współczesnym zastosowaniem są pojazdy startowe w kosmosie, gdzie pożądane są bardzo duże prędkości, a duże ilości mocy muszą być szybko generowane. Napędy wodorowe są często klasyfikowane jako niskoenergetyczne, np. te stosowane w rakietach kosmicznych, lub wysokoenergetyczne, takie jak napędy jonowe stosowane do zasilania niektórych satelitów i sond kosmicznych.

Samochody napędzane wodorem wykorzystują reakcję chemiczną pomiędzy wodorem a tlenem do wytworzenia energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do zasilania silnika elektrycznego. Uwalnianie wody jako produktu ubocznego tego procesu oznacza, że pojazdy te są całkowicie bezemisyjne. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://tuningster.pl/ .