Czym jest echosonda?

Echosonda to urządzenie, które jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje dźwięk do pomiaru odległości. Najczęściej używa się go w żeglarstwie, ale są one również wykorzystywane w turystyce i innych sportach na świeżym powietrzu. 

Pierwsze komercyjne echosondy zostały opracowane w latach 50. i 60. przez japońskie firmy Furuno Electric i Echosound. Te wczesne modele były używane na łodziach rybackich, aby pomóc zlokalizować ławice ryb, a działały za pomocą fal ultradźwiękowych, które odbijały się od powierzchni wody. Choć modele te nie były zbyt precyzyjne (można było za ich pomocą określić, jak daleko coś się znajduje w promieniu 100 stóp), stanowiły znaczne ulepszenie w stosunku do poprzednich metod pomiaru głębokości i lokalizacji. 

Obecnie nowoczesne echosondy znacznie poprawiły dokładność, a niektóre marki są w stanie określić odległość z dokładnością do 2 lub 3 stóp. Modele te wykorzystują technologię sonaru: impuls ultradźwiękowy jest wysyłany z jednego końca urządzenia, a następnie odbija się od obiektu na drugim końcu. Czas pomiędzy wysłaniem a odebraniem impulsu daje informacje zarówno o odległości od Ciebie do tego obiektu, jak i o jego prędkości (ponieważ potrzeba czasu, aby odbity sygnał powrócił). Echosondy są w stanie to zrobić, ponieważ woda znacznie spowalnia fale dźwiękowe. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://smartzilla.pl/ .